Uber del 3

Detta blir den tredje och sista delen om ett av världens snabbaste växande tjänsteföretag online, Uber, ett företag som kopplar ihop förare med resenärer, likt en taxiverksamhet men på en global skala. I den första och andra delen gick jag igenom lite om hur tjänsten fungerar, om betygsättning av förare och kundens rättig-och möjligheter när det gäller förare samt lite om hur prissättningen fungerar. I denna del tänkte jag fortsätta titta på just den sistnämnda kategorin, prissättningen och det olika produktkategorierna som erbjuds.

Dynamisk prissättning

När det gäller prissättningen som används av Uber och deras förare så är denna dynamisk, baserad på en rad olika faktorer så som tidpunkt på dagen, när efterfrågan är större än utbudet och under exempelvis högtider som jul, nyår och liknande. Samma sträcka kan kosta dig en summa ena dagen och antingen dyrare eller billigare nästa dag, även fast du åkte exakt samma sträcka och längs exakt samma vägar. Anledningen att Uber använder sig av detta är för att kunna tillmötesgå när ökningar uppstår från kunder, för att mana förare att bege sig till området är efterfrågan är stor och på så sätt balansera utbudet samtidigt som man möter efterfrågan. Detta resulterar i sin tur också i att priserna då sjunker igen då balansen mellan efterfrågan och utbud återställs.

VD:n slår tillbaka

Under 2012 svarade Ubers VD Travis Kalanick på kritiken över att man använde sig av dynamisk prissättning, där han sa; “Det kommer att ta lite tid innan folk kan lära sig att acceptera dynamisk prissättning.” Han menade på att personer har vant sig av den prissättning som taxi använt sig av och det var också det som man förväntade sig med Uber, men tiderna förändras och för att kunna hålla sig konkurrenskraftiga samtidigt som man levererar en kvalitetsprodukt. Företaget har också gått ut på sin webbsida där man försvarat sin ställning gentemot denna typ av prissättning, att detta skulle resultera I att alla som behövde åka någonstans nu skulle ha ett fordon i närheten som då skulle kunna köra dem, utan väntetid. Man valde här att jämföra med en incident som utspelade sig efter en slutsåld konsert vid Madison Square Garden där prissättningen ökade för kunderna men det var också i samband med detta som man såg en ökning på 400% när det gällde registrering av nya Uber app användare. Dock ökade antalet turer bara markant just på grund av de dyrare priserna.

Fräck att utnyttja andras misär

Det som måste ha gett Uber dess sämsta tänkbara publicitet var under nödsituationer så som orkanen Sandy i USA, gisslandramat som utspelade sig i Sydney under 2014 eller attacken vid London Bridge tidigare i år. Företaget tog då överpriser för alla kunder som ville åka samtidigt som taxibilar valde att köra folk helt gratis. Den negativ publicitet man fick från detta resulterade i att man valde att återbetala alla sina kunder som tvingats betala dessa överpriser under dessa olika incidenter. Detta i sin tur resulterade i att man under 2014 valde att gå ut med informationen att man INTE hade föravsikt att ändra prissättningen för sina åkare under nödsituationer i USA.

Comments are closed.