Über del 2

Jag fortsätter här resan genom världen av framgångsrika företag som inte hade lyckats växa sig så stora som de är idag, om det inte hade varit för internet. Näst på tur bland dessa företag, efter att ha skrivit om bland annat Google och Facebook, står Über, vars app och service har gett kunder världen över en ny möjlighet att transportera sig från plats till plats, utan att själva behöva äga ett fordon eller köra.

Kunden och förarens säkerhet

Något som man lägger väldigt stor vikt på är säkerheten, inte bara för passageraren utan också föraren. När en kund ska till att beställa en Uber, så får denne upp en profil på en person som accepterat uppdraget som ställts. Kunden kan då se hur personen ser ut så att dom verkligen vet att det är individen i fråga som kommer för att plocka upp dem. Tjänsten fungerar så att du som beställare av en Uber, blir tilldelad det fordon som finns närmast dig och du har således ingen möjlighet att själv välja en förare som kan köra dig. Du får upp all information om föraren tillsammans med utlåtanden från tidigare kunder, vilket bör ge dig en klar bild över vad du kan förvänta dig från föraren i fråga. Det enda alternativ du har, om du inte skulle känna dig säker eller manad att åka med individen i fråga, är att avboka din beställning inom 5 minuter från att du skickat den. Görs detta inom denna 5-minutersperiod, då slipper du en straffavgift. Därefter kan du skicka in en ny beställning och då hoppas på att du blir tilldelad en annan förare istället. Risken är dock att det fortfarande är samma förare som befinner sig närmast, så det kan vara värt att vänta ett par minuter innan man skickar in en ny begäran. Efter varje avslutad färd får du som kund möjligheten att betygsätta din förare, något du verkligen bör utnyttja så att du kan informera och ge andra potentiella kunder en klar och tydlig blick över vad de kan förvänta sig av just denna förare.

För kundens säkerhet finns det också en funktion som kallas ”real-time ID Check” vilket innebär att föraren i fråga kan behöva ta en selfie på sig själv och skicka in, innan han eller hon accepterar ett uppdrag, för att säkerställa att det är den registrerade föraren som befinner sig bakom ratten. På så sätt minskar risken att systemet utnyttjas och att otillåtna individer använder sig av andra personers uberkonton.

Prissättning

När det gäller prissättningen för en resa så varierar det från område till område men också beroendes på tidpunkt. I många städer så erbjuder Uber en fast prissättning innan resan påbörjas, som säger exakt vad det kommer att kosta dig att åka men långt ifrån alla städer och platser har dessvärre detta. På andra orter kalkyleras priset likt vad det skulle kosta med en taxi och dess taxameter där kundens avgift baseras på tid och avstånd. Nu finns det också kampanjerbjudanden under vissa tidpunkter och dagar, där beställa kan åka billigare än normal, samtidigt som det också finns perioder då det kostar mer än normal, på grund av trafikomständigheter, utbudet av förare och om det är speciella högtider. När kunden nått sitt mål, genomförs betalningen enligt en förutbestämd metod, allt från kreditkort, kontanter till andra, lokala betallösningar.

Comments are closed.