Hur fungerar LinkedIn

LinkedIn är ett företagsnätverk där man både ska kunna bygga relationer med andra men också underhålla redan befintliga relationer. Det utgår ifrån att man bygger upp en helt egen profil med information om sin utbildning och olika anställningar som man har haft under sitt liv.

Read more…